spacer  
spacer

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
T 03-265 30 56
F 03-265 30 58
E info@auha.be
> meer

TAKEOFFANTWERP_
fuelling entrepreneurship

In English
> more

 Gata15 groen transparant.png 
associatiefaculteiten en - departementen

Met het beleidsplan Gedeeld perspectief | Vermenigvuldigde mogelijkheden van januari 2005 werd voor de academiserende opleidingen een structuur voorzien waarin deze georganiseerd het academiseringstraject kunnen doorlopen met ondersteuning vanuit de Universiteit Antwerpen. Waar er een duidelijk werkbaar pendant binnen de universiteit aanwezig is, werd deze samenwerking geconcretiseerd in associatiedepartementen binnen een bestaande universitaire faculteit:

  • associatiedepartement Toegepaste taalkunde (opleidingen Toegepaste taalkunde, Vertaler en Tolk) binnen de faculteit Letteren en wijsbegeerte
  • associatiedepartement kinesitherapie binnen de faculteit Geneeskunde (opleiding Kinesitherapie)

Voor de academiserende opleidingen waarvoor de universiteit geen rechtreeks pendant heeft werden er associatiefaculteiten opgericht:

  • Associatiefaculteit Industriële wetenschappen (opleidingen Industriële wetenschappen | Industrieel ingenieur)
  • Associatiefaculteit Kunsten (opleidingen Drama, Muziek, Beeldende kunsten en Conservatie en restauratie) 
  • Associatiefaculteit Nautische wetenschappen (opleiding Nautische wetenschappen) 
  • Associatiefaculteit Ontwerpwetenschappen (opleidingen Architectuur, Interieurarchitectuur, Monumenten- en landschapszorg, Stedenbouw en ruimtelijke planning en Productontwikkeling)

In de associatiefaculteiten Industriële wetenschappen en Kunsten participeerden zowel de Artesis Hogeschool als de Karel de Grote-Hogeschool.

De associatiefaculteiten zijn georganiseerd via een Associatiefaculteitsraad en Associatiefaculteitsbestuur onder de leiding van een voorzitter.

Door de integratie per 01.10.2013 blijven enkel de associatiefaculteiten Kunsten en Nautische wetenschappen werkzaam.