spacer  
spacer

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
T 03-265 30 56
F 03-265 30 58
E info@auha.be
> meer

TAKEOFFANTWERP_
fuelling entrepreneurship

In English
> more

 Gata15 groen transparant.png 
historiek

Met het structuurdecreet uit 2003 werden de associaties in het leven geroepen. Deze associaties zijn samenwerkingsverbanden tussen één universiteit en minstens één hogeschool. Een hogeschool met academische opleidingen kon deze slechts verder blijven aanbieden indien ze toetrad tot een associatie.
De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen werd gesticht op 1 september 2003.
De Universiteit Antwerpen en vier Antwerpse hogescholen (Artesis Hogeschool, Hogere Zeevaartschool, Karel de Grote-Hogeschool en Plantijnhogeschool) bundelen sindsdien hun expertise en krachten. In een  missieverklaring worden de grote doelen van de Antwerpse associatie opgesomd.
De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen onderscheidt zich van de andere associaties door de regionale verankering, de confederale structuur, het actief pluralisme, enkele unieke opleidingen (o.m. nautische wetenschappen, productontwikkeling, dans) en de grote concentratie van kunst- en cultuurgebonden opleidingen.
Van bij de aanvang waren er verschillende werkgroepen aan de slag rond de belangrijkste thema’s academisering, onderwijs en onderzoek. Maar ook de bibliotheken, internationalisering, kwaliteitszorg, communicatie en studentenvoorzieningen toonden snel de voordelen van samenwerking. In het voorjaar van 2004 werd de Antwerpse associatie beter zichtbaar door de opstart van een operationeel secretariaat.
Eerste voorzitter werd prof. dr. Josse Van Steenberge. Hij leidde de auha binnen in de vernieuwde Vlaamse onderwijsstructuur door de opbouw van Gedeeld perspectief | Vermenigvuldigde mogelijkheden, het eerste beleidsplan van de associatie. Hierin was Antwerpen de eerste om de werking met associatiefaculteiten te voorzien en ruimte te maken voor de integratie van het academiserend onderwijs van de hogescholen in de universiteit (de zgn. inkanteling). 
Prof. dr. Walter Nonneman was voorzitter van 1 oktober 2008 tot 21 januari 2010.
Hij werd opgevolgd door prof. dr. Alain Verschoren.

Per 01.10.2013 is Robert Voorhamme voorzitter.