spacer  
spacer

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
T 03-265 30 56
F 03-265 30 58
E info@auha.be
> meer

TAKEOFFANTWERP_
fuelling entrepreneurship

In English
> more

 Gata15 groen transparant.png 
waarom associëren?

Met het structuurdecreet (2003) werd het hoger onderwijs in Vlaanderen grondig hertekend. De bachelor en master werden ingevoerd. De twee cycli-opleidingen uit de hogescholen kregen de opdracht om hun opleidingen te academiseren. Daarvoor dienden ze zich te associëren met een universiteit. De zo tot stand gekomen associaties werden een nieuw niveau in het hoger onderwijs en kregen als belangrijkste opdracht het realiseren van de verwevenheid van onderwijs en onderzoek in de academiserende opleidingen.

Dit leidde o.m. tot de oprichting van de AUHA: de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (zie ook historiek) op 1 september 2003. In een missieverklaring werden de grote lijnen voor het associatiebeleid beschreven.

Typische kenmerken van de Antwerpse associatie zijn

  • de regionale concentratie;
  • de confederale organisatie;
  • het actief pluralisme;
  • verschillende unieke opleidingen (o.m. dans, nautische wetenschappen, productontwikkeling);
  • de grote concentratie van kunst- en cultuurrichtingen (o.m. beeldende kunst, cultuurmanagement, dans, drama, filmstudies, muziek, theaterstudies).