spacer  
spacer

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
T 03-265 30 56
F 03-265 30 58
E info@auha.be
> meer

TAKEOFFANTWERP_
fuelling entrepreneurship

In English
> more

 Gata15 groen transparant.png 
onderwijs
De partnerinstellingen van de associatie werken samen om een aantrekkelijk onderwijsnetwerk en -aanbod uit te bouwen met gepaste aansluit- en doorstroommogelijkheden. De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen biedt de student een breed studieaanbod met een leesbare en harmonieuze structuur. Schakel- en voorbereidingsprogramma’s bouwen bruggen tussen opleidingen en instellingen. 
 
Door de ontwikkeling van associatiefaculteiten zal de accreditatie van de studiegebieden in de academiserende opleidingen gerealiseerd  worden. Voor verschillende opleidingen zal dit gepaard gaan met de integratie tot één geheel, bvb. de faculteit industriële wetenschappen.

In het uitbreiden en ter beschikking stellen van de expertise rond onderwijsontwikkeling wil de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen uitgroeien tot het centrum van eigentijds en studentgericht onderwijs. De oprichting van het Expertisecentrum Hoger Onderwijs (ECHO) door de universiteit is door de partners van de associatie ingecalculeerd in hun onderwijsontwikkelingsplannen. Met een naar de associatie gerichte ontplooiing van activiteiten biedt dit centrum unieke kansen. De opdrachten voor het ECHO weerspiegelen de toekomst van het Antwerpse hoger onderwijs: vernieuwende professionalisering vanuit een geactualiseerde visie op de student.