spacer  
spacer

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
T 03-265 30 56
F 03-265 30 58
E info@auha.be
> meer

In English
> more

TAKEOFFANTWERP_
fuelling entrepreneurship

 Gata15 groen transparant.png INTERDISCIPLINARITEIT WERKT!
ONDERWIJSDISCUSSIEDAG  | VRIJDAG 24 FEBRUARI 2017 


Programmadetailsvanaf 12.15 uur Ontvangst met broodjes en koffie

 

(Campus Middelheim, Gebouw G - gelijkvloers)

 

 

13.15 tot 14.15 uur

INLEIDING
door Ann De Schepper, vicerector onderwijs Universiteit Antwerpen

 

(Campus Middelheim, Gebouw G - aula G.0.10)

 

GOOD PRACTICES VAN INTERDISCIPLINAIR ONDERWIJS

 

Internationaal en interdisciplinair: van 'uitzondering' tot 'norm' 

 

 

door Geert Marrin, beleidsmedewerker internationalisering departement Onderwijs en Training, en coördinator European Project Semester, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, 

 

 

Een internationaal en interdisciplinair ‘innovation lab’ waarin toekomstige professionals het beste uit zichzelf leren halen: dat vormt de ambitie van het European Project Semester dat AP Hogeschool Antwerpen elk tweede semester van het academiejaar aanbiedt aan zowel reguliere als inkomende studenten met diverse studieachtergronden. Of hoe ‘internationaal’ en ‘interdisciplinair’ binnen AP Hogeschool langzaam maar zeker uitgroeien van ‘uitzondering’ tot ‘norm’.

 

 

 

 

Interdisciplinariteit op koers

 

 

door Ludwina Van Son, docent en faculteitshoofd Wetenschappen, Hogere Zeevaartschool Antwerpen
De interdisciplinariteit tussen zowel nautische, exacte en toegepaste wetenschappen als sociale en menswetenschappen wordt hier toegelicht. Aan de hand van ‘good practices’ trachten we te duiden welke initiatieven werden genomen op vlak van onderwijs en onderzoek en hoe de samenwerking met het werkveld verloopt.

 

 

 

 

Creative Technologies and Entrepreneurship: een actieve ontmoeting tussen multimedia, fotografie en ondernemerschap

 

 

door Karlien Rybels, Internationale coördinator en programmaverantwoordelijke CTE KdG

 

 

Met 'Creative technologies and entrepreneurship' brengen we studenten uit verschillende studiegebieden, en vanuit verschillende landen, voor een semester samen. Ze verwerven inzicht in elkaars vakgebied, en werken samen een multidisciplinair project uit. We bereiden hen zo voor op het latere werkveld, waar multidisciplinaire kennis, steeds belangrijker wordt.

 

 

 

 

Interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg

 

 

door Paul Van Royen, decaan Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en titularis van het opleidingsonderdeel 'Interprofessioneel onderwijs'

 

 

Verschillende beroepsgroepen in de gezondheidszorg hebben vaak uiteenlopende inzichten en belangen, onder meer bij ethische vragen, waardoor overleggen en samenwerken noodzakelijk wordt.  Hoe leren studenten geneeskunde, verpleegkunde, sociaal werk, voedings- en dieetkunde, logopedie en audiologie ... door teamwork een inhoudelijke en menselijke meerwaarde realiseren voor patiënten? 

 

 

 

 

Estate Eleven | hét platform voor winkelleegstand en pop-upmogelijkheden!

 

 

door Rutger Merckx, studenten KMO-management Karel de Grote Hogeschool
en Milana Albakova, studente Rechten VUB
Estate Eleven is een online biedingsplatform voor leegstaande winkelpanden op korte termijn. Ondernemers kunnen hierbij een winkelpand zoeken, bezichtigen en huren. Het is van toepassing voor de gekende pop-ups, bedrijfsevenementen, kunstexpositie's etc. Een onderneming die gebaseerd is op Vastgoed, Rechten, Sales en Marketing. 

 

 


 

 

 

 

INLEIDING OP DE BRAINSTORMSESSIE

 

Thema’s 

 

Trends

 

Werkwijze

 

 

 

14.15 tot 16.15 uur

BRAINSTORMSESSIE INTERDISCIPLINAIR HOGER ONDERWIJS

 

(Campus Middelheim, gebouw D – cafetaria)

 

 

 

16.15 tot 17.00 uur

ELEVATOR PITCHES

 

(Campus Middelheim, Gebouw G - aula G.0.10)

 

Presentatie van de resultaten van de brainstorm

 

 

 

 

CONCLUSIES

 

door Robert Voorhamme, voorzitter van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen

 

 

 

 

17.00 tot 18.00 uur

NETWERKMOMENT EN BORREL
inleiding - themabeschrijvingen - inschrijven