spacer  
spacer

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
T 03-265 30 56
F 03-265 30 58
E info@auha.be
> meer

TAKEOFFANTWERP_
fuelling entrepreneurship

In English
> more

 Gata15 groen transparant.png 
pAT | Concept en methode
De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen verbindt in de pAT expliciet de elementen toelating en studieadvies. Als argumentering hiervoor wordt verwezen naar de vaststelling dat tot op vandaag elke aanvraag voor toelating, een aanvraag voor een specifieke opleiding is. Daarenboven is er de overtuiging dat een beoordeling van het potentieel van de kandidaat in algemene zin slechts betekenisvol kan gebeuren mits dit gekaderd wordt in een opleidingscontext en aangevuld met een studieoriëntatie.

Aard van de toelating
Via de procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen kandidaten toegelaten worden tot het hoger onderwijs. De toelating is een algemene toelating met opleidingsperspectief, d.w.z. met een opleidingsspecifieke oriëntering. Om de slaagkansen op een hoger onderwijstraject te kunnen inschatten wordt de context van de beoogde opleiding daarom als aanvullend kader voor de beoordeling gehanteerd.

Methodiek
In de pAT worden de kansen op succes van een kandidaat voor een opleiding hoger onderwijs op het ‘algemeen niveau van de kandidaat’ beoordeeld. Dit gebeurt niet door het evalueren van de eindtermen secundair onderwijs, noch het systematisch toetsen van de begincompetenties van een specifieke opleiding maar door het beoordelen van het potentieel van de kandidaat vanuit een opleidingsperspectief. Concreet wordt dit gerealiseerd door de combinatie van een beoordeling ‘algemeen niveau’ met een ‘opleidingsgeoriënteerde’ beoordeling’. Richtinggevend hierin is het advies[1] van de Raad Hoger Onderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad m.b.t. het instapprofiel van de student hoger onderwijs.

Beoordeling algemeen niveau
De beoordeling van het algemeen niveau peilt naar generieke competenties voor het hoger onderwijs. Elementen daarin zijn o.m.
-     informatieverwerving en –verwerking;
-     analyseren, diagnosticeren en formuleren. Het resultaat van deze beoordeling wordt afgezet t.o.v. een predictieve normering m.b.t. het potentieel voor hoger onderwijs.

Beoordeling opleidingsperspectief
Het opzet van de opleidingsgeoriënteerde evaluatie is drieledig:
1    Een context bieden voor de beoordeling algemeen niveau, in het bijzonder met betrekking tot leercompetenties.
2    Het door de kandidaat vooropgezette opleidingsperspectief evalueren.
3    Een studieoriënteringsadvies voor de kandidaat formuleren.
Deze beoordeling bestaat uit de evaluatie van een studieoriënteringsdossier waarin de kandidaat op een geargumenteerde en persoonlijke wijze het studiekeuzeproces en de visie op de (onderwijs)loopbaan expliciteert. De structuur van dit dossier wordt als een sjabloon (o.m. elektronisch) aangeboden.

[1] Advies instapprofiel van de student hoger onderwijs. Vlaamse Onderwijsraad – Raad Hoger Onderwijs. 12 juni 2012. (http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/rho-rho-adv-010.pdf)

Validerende instantie
De procedure verloopt conform een algemeen reglement van de associatie. De instellingen passen hun procedure daarop aan. De associatie is de validerende instantie.

Plaats van de beoordeling

De effectieve uitwerking (beoordeling en beslissing) gebeurt op het niveau van de instelling en conform het reglement van de associatie, al dan niet gedelegeerd naar een faculteit, departement of opleiding.

Geldigheid van de toelating

De toelating op basis van afwijkende toelatingsvoorwaarden blijft minimaal vijf jaar geldig. De toelating is ook overdraagbaar naar een andere instelling van de associatie.

Kostprijs
De pAT is kosteloos.


Procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden (pAT)
> Algemeen
> Andere vormen om diploma secundair onderwijs te halen
> Toelatingsvoorwaarden tot de procedure
> Informatiesessies over de procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden (pAT)
> Verloop van de procedure
> Timing
> Studie- en oriënteringsdossier (SOD)
> Reglement
> Specifieke vragen?
> Inschrijving in de procedure