spacer  
spacer

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
T 03-265 30 56
F 03-265 30 58
E info@auha.be
> meer

TAKEOFFANTWERP_
fuelling entrepreneurship

In English
> more

 Gata15 groen transparant.png 
Procedure afwijkende toelating (pAT)

Het flexibiliseringsdecreet voorziet in de mogelijkheid om afwijking te verkrijgen van de algemene toelatingsvoorwaarden tot het hoger onderwijs.
De AUHA besliste in de raad van bestuur van 14 mei 2013 om hiervoor een gezamenlijke procedure uit te werken. De associatie is de validerende instantie voor deze procedure. Het verloop ervan gebeurt deels centraal, deels in de instelling/opleiding waarvoor men wil inschrijven.

De afwijkende toelating is een uitzondering op de regel. De kandidaten worden daarom, voorafgaand aan de pAT, in de eerste plaats gemotiveerd om het diploma secundair onderwijs te halen via één van de verschillende mogelijkheden, o.m.:
- als reguliere leerling in het leerplichtonderwijs;
- via het secundair volwassenenonderwijs (centra voor volwassenenonderwijs);
- via de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap (zelfstandig of onder begeleiding);
- in het systeem ‘diploma secundair via Leren en Werken’ in het Deeltijds Beroepssecundair onderwijs (de diplomaklas) of bij Syntra.

De eerstvolgende informatiesessie  heeft plaats op zaterdag 7 september 2019 om 10 uur. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden (pAT)
> Andere vormen om diploma secundair onderwijs te halen
> Concept en methode
> Toelatingsvoorwaarden tot de procedure
> Informatiesessies over de procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden (pAT)
> Verloop van de procedure
> Timing
> Studie- en oriënteringsdossier (SOD)
> Reglement
> Specifieke vragen?
> Inschrijving in de procedure