Workshop: Beleids- en wetsevaluatie in het federaal en Vlaams parlement
Op vrijdag 1 juni 2012 organiseert het Vlaams Evaluatieplatform samen met het ICW in de Senaat een workshop over de ervaringen met en recente ontwikkelingen inzake beleids- en wetsevaluatie in het federaal en Vlaams Parlement. Deelname is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. Klik op de titel van dit bericht voor meer informatie en voor inschrijving.
Werken met wit- en groenboeken: analyse van beleid, ervaringen en praktijk (P. Van Humbeeck)
In deze working paper analyseert Peter Van Humbeeck (SERV, UA) het beleid en de ervaringen omtrent het gebruik van wit- en groenboeken. Deze paper geeft inzicht in het doel, de inhoud en te volgen werkwijze bij het gebruik van wit- en groenboeken.
Studiedag UGent i.s.m. ICW
De faculteit rechten van de Universiteit Gent organiseert i.s.m. het ICW een studiedag over "het evenredigheidsbeginsel, rechtseconomisch bekeken". Deze studiedag gaat door op 28 februari 2011 in het Vlaams Parlement (De Schelp). 
Alle informatie en mogelijkheid tot inschrijving vindt u in deze folder.
Nieuwe working paper ICW over consultatie in wetgevingsbeleid
Peter Van Humbeeck (SERV, UA) schreef een working paper over consultatie in het Vlaamse wetgevingsbeleid. De andere working papers vind je hier.

Studiedag 3 december 2009 - Regelgeving & Tijd
Op donderdag 3 december 2009 organiseerde het ICW een studiedag over Regelgeving & Tijd, in samenwerking met de faculteit Rechten van de Universiteit Gent. Meer informatie vindt u hier.
Het boek dat hoort bij de studiedag kan nog worden nabesteld bij uitgeverij Die Keure (website).

Memorandum voor betere wetgeving - Vlaamse regeringsvorming
Met het oog op de regeringsvorming na de verkiezingen van het Vlaams Parlement heeft het bestuur van het ICW een memorandum opgesteld waarin gepleit wordt voor concrete engagementen inzake een beter wetgevingsbeleid gedurende de komende Vlaamse legislatuur.
Memorandum voor betere wetgeving - Vlaams Parlement
Een wetgevingsbeleid wordt niet alleen gevoerd door de regering. Ook het Vlaams Parlement kan op verscheidene wijzen wegen op de wetgevingskwaliteit. Het bestuur van het ICW heeft daarom ook een memorandum opgesteld voor het nieuw verkozen Vlaams Parlement met specifieke actiepunten voor een wetgevingsbeleid voor de Vlaamse volksvertegenwoordigers.
Werk maken van degelijke wetgeving
In een bijdrage, verschenen in De Morgen van 9 januari 2009, pleit Patricia Popelier, voorzitter van het ICW, voor meer aandacht van de beleidsmakers voor degelijke wetgeving. Lees hier de tekst.

Wetten kunnen beter

Er is wat loos met onze wetgeving. Een verzameling van voorbeelden is te vinden op bijgevoegd bestand.